Uputstvo za CW Script-u

Sva pitanja i informacije vezane za Server
Zelis da igras CW a nemas Server?

Image
Post Reply
User avatar
Rope
Site Admin
Posts: 75
Joined: 19 Apr 2020, 14:30
Location: Serbia
Contact:

Uputstvo za CW Script-u

Post by Rope »

Zaključavanje servera:
primer: amx_cvar sv_password SifraKojuZeliš

Otključavanje servera:
amx_cvar sv_password " (samo 1 navodnik)

Uputstvo kako koristiti amx_match script-u:

amx_match tagCT tagT mrX esl recdemo (Kucaš u konzolu)
- tagCT - tag klana/mixa koji igra kao CT na početku meča:
- tagT - tag klana/mixa koji igra kao T na početku meča;
- mrX - max rounds (mr6, mr12, mr15);
- esl - ime configa, ovaj je fino podešen po CSCL ESL V3 pravilima samo je fadetoblack 0;
- recdemo - snima svakome demo iz 1. lica na njihov računar

Primer:
Klan1 vs Klan2 na 15 rundi poluvreme:
amx_match "Klan1" "Klan2" mr15 esl
Samo obratite pažnju da se prvo piše tag tima koji na početku meča igra kao CT


Ako nećete da upisujete imena klanova kucajte ovo: amx_match2 mrX esl
- mrx - max rounds (mr6, mr12, mr15)
- esl - ime configa

Primer: amx_match2 mr15 esl


Nakon toga kreće meč i onda Vam piše da svi igrači na SAY napišu ready, i kad svi napišu to (vidi se spisak ko je napisao ready), kreće LIVE.

Ako ne želite da čekate da se svi smiluju da kucaju ready, admin može da pokrene meč na say: /start ili da ga zaustavi na say: /stop.

Sve vreme meča dole stoji rezultat.

Kada se navrši 15 rundi, ispiše se da je kraj polovine 1 i sam mod prebacuje igrače, restartuje i to je kao zagrevanje za drugu polovinu.
OPOMENITE IGRAČE DA NE PRELAZE SAMI NA POLUVREMENU!

Opet treba da svi igrači kucaju ready i onda se automatski restartuje i kreće druga polovina. Ili admin ponovo pokrene sa /start.

Na kraju se ispisuje rezultat, i kraj je meča.

Ukoliko je nerešeno posle druge polovine automatski server prebacuje i krece OTH1 (over time half 1) koji traje 3 runde, posle OTH1 mod automatski prebacuje igrače, restartuje i počinje OTH2 sa 3 runde i posle toga je kraj.

Na kraju polovine i na kraju meča automatski server sam uzima Screenshot sa rezultatom koji možete naći u svom CSTRIKE folderu.


Extra komande:

na say: /start - force start meča, ako nećete da čekate da timovi napišu /ready
na say: /stop - kraj meča.
Image

Post Reply